Brand i arbetsmaskin

Station Tomelilla åker på brand i arbetsmaskin mellan Lunnarp och Hedeberga. Framme på plats har ägare försökt släcka branden med gott resultat. Eftersläckning görs innan ärendet lämnas över till ägare av fordonet.