Besök hos räddningstjänsten Lomma – Staffanstorp

Onsdagen den 6:e september var 16 mycket intresserade Brandmän från fem av våra sju deltids brandstationer på studiebesök hos Räddningstjänsten Lomma – Staffanstorp. Studiebesöket var ett led i att få igång ett bra utökat förebyggande informationsarbete om hur viktigt det är att ha:

  • Fungerande Brandvarnare.
  • Handbrandsläckare.
  • Brandfilt.

Våra kolleger på RTJ Lomma – Staffanstorp informerade om hur dom framgångsrikt har genomfört ett arbete med förebyggande information under dom tre senaste åren.

Tack Marianne och Tomas på Station Lomma// Mats