Beslut att lägga sotning/rengöring på entreprenad.

Var med och diskutera SÖRF:S upphandling av sotning/rengöring på entreprenad.
 
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF, har beslutat att lägga ut sotning/rengöring på entreprenad efter tre år i egen regi.
Syftet med upphandlingen är att ge hög kvalitet, tillgänglighet och god service mot fastighetsägaren samt att skapa en god grund för samarbete mellan SÖRF och entreprenörerna.
SÖRF bjuder in entreprenörer till ett möte den 28:e februari där leverantörerna får information om den kommande upphandlingen.
På detta möte får leverantörerna också möjlighet att muntligt kommentera och diskutera de frågeställningar som presenteras nedan.
Mötet hålls på Brandstationen i Ystad klockan 14.00 och varar i maximalt 2 timmar.
Syftet med detta möte är att få en ökad förståelse för marknaden och leverantörerna på marknaden, samt att ge information om den pågående upphandlingsprocessen.

Läs mer här: INBJUDAN 28 feb