Befarat utsläpp av farligt ämne, Smedstorp

Befälet i Tomelilla och yttre befäl kallas till ett hotande utsläpp där en lastbil kört av vägen och lagt sig på sidan en timme tidigare. Chauffören är oskadd och kvar på platsen.  Bärgning ska planeras och det ska säkerställas att inget spill eller utsläpp av diesel kan ske. Tungbärgare till platsen och bärgningen kommer att pågå fram till kvällen.