Brand i byggnad

Station Ystad och yttre befäl åker på misstänkt lägenhetsbrand i centralorten. Ingen brand på plats utan orsak är matlagning. Mycket rök i lägenheten varpå denna ventileras.