Automatlarm/Brand i byggnad – Ystad

När styrkan från Ystad kommer fram till adressen på Bronsgatan brinner det i en maskin placerad inne i en större byggnad. Rökdykare kan snabbt dämpa branden och kyla maskinen. Lokalerna vädras och ärendet lämnas över till anläggningsskötaren.