Automatlarm Ystad lasarett byggnad 02

Station Ystad och yttre befäl åker på ett automatlarm till Ystad lasarett. Larmet utlöst pga ånga i samband med tvätt, ingen brand.