Automatlarm Ystad lasarett

Station Ystad och yttre befäl larmas till Ystad lasarett på ett automatlarm. Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand. Anläggningsskötare på plats och hanterar det felande larmet.