Automatlarm Ystad lasarett

Station Ystad och yttre befäl åker på ett automatlarm på Ystad lasarett. Larmet utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötaren till platsen för åtgärd av larmet.