Automatlarm – Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm på badhuset, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.