Automatlarm Välagården Tomelilla

Det inkommer automatlarm från Välagården i Tomelilla och en kort stund senare samtal om brand i byggnad. Station Tomelilla, Ystad samt yttre befäl larmas till platsen. Vid ankomst har personalen på ett föredömligt sätt släckt brand på ett boenderum. Det aktuella rummet är brand och rökskadat. Inga personer skadas vid branden. Akut sanering av lokalerna påbörjas av restvärdesgruppen från stn Lövestad.