Automatlarm Svarte

Station Ystad åker till Schottisgatan på ett automatlarm. Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand. Anläggningsskötaren till platsen för kontroll av anläggningen.