Automatlarm – Storgatan Lövestad

Larmet utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötare kommer till platsen och ser över anläggningen.