Automatlarm St Västergatan Ystad

Station Ystad åker på ett automatlarm på Stora Västergatan i Ystad. Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand. Fastighetsägarens repr på plats.