Automatlarm – Södra Dragongatan, Ystad

Larmet utlöst p.g.a. damm i detektor, ingen brand. Styrkan från Ystad kontrollerar och återställer larmet.