Automatlarm Sjöbo

FIP-befälet Sjöbo åker till Stapelgränd på ett automatlarm. Larmet utlöst pga matlagning, ingen brand.