Automatlarm Rondo plast Ystad

Station Ystad åker på ett automatlarm till Rondo plast i Ystad. Larmet utlöst av rök från arbetsprocessen, ingen okontrollerad brand.