Automatlarm – Piletoftsgatan Hammenhög

Larmet utlöst utan synbar anledning. Räddningstjänsten återställer och anläggningsskötare kallas till platsen.