Automatlarm – Oxelgatan Gärsnäs

Rök från ugn som utlöst larmet, ingen brand. Styrkan från Simrishamn kontrollerar och återställer larmet.