Automatlarm – Österportskolan Ystad

Larmet utlöst av hantverkare, ingen brand. Styrkan från Ystad och Yttre befäl kontrollerar och återställer larmet. Anläggningsskötare kallas till platsen.