Automatlarm Österportgymnasiet Ystad

Station Ystad larmas på ett automatlarm till Österportgymnasiet i Ystad. Vid ankomst visar det sig vara någon som utlöst en sprinkler i källarplan. Stora mängder vatten hinner strömma ut innan man kan stänga flödet. Restvärdesgruppen från stn Lövestad åker till platsen och tar hand om vattnet och avslutar med att sätta ut avfuktare på platsen. Polisen informeras om händelsen och anmälan tas upp.