Automatlarm Österport gymnasiet

I samband med telestörning inkommer ett automatlarm från Österport gymnasiet i Ystad. Ingen brand, återgår utan åtgärd.