Automatlarm ÖB/Rusta Ystad

Station Ystad åker på ett automatlarm på ÖB/Rusta i Ystad. Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand.