Automatlarm – Ljuskällan Ystad

Larmet utlöst p.g.a. rökning, ingen brand. Styrkan från Ystad kontrollerar och återställer larmet.