Automatlarm – Lasarettet Ystad

Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand. Styrkan från Ystad och Yttre befäl återställer larmet och informerar anläggningsskötare.