Automatlarm KVA Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till kriminalvårdsanstalten i Ystad på ett automatlarm. Larmet utlöst i samband med hantverksarbete, ingen brand.