Automatlarm Kriminalvårdsanstalten Ystad

Station Ystad åker till kriminalvårdsanstalten i Ystad på ett automatlarm. Larmet utlöst i köket i samband med matlagning, ingen brand.