Automatlarm – Kläckerivägen Blentarp

Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand. Styrkan från Sjöbo och Yttre befäl kontrollerar och återställer larmet.