Automatlarm. Hedeskoga, Källesjövägen.

Station Ystad och yttre befäl på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.