Automatlarm Brandstationen i Ystad

Det automatiska brandlarmet löser ut på brandstationen i Ystad på den del som är under renovering. Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand.