Automatlarm Bellevuehemmet Ystad

Station Ystad larmas till Bellevuehemmet på ett automatlarm. Larmet utlöst pga tekniskt fel i detektor, ingen brand. Tekniker budas till platsen för åtgärd.