Automatlarm Bellevuehemmet Ystad

Station Ystad åker till Bellevuehemmet i Ystad på ett automatlarm. Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand. Tekniker till platsen för åtgärd.