Automatlarm Ängaskolan Ystad

Station Ystad åker på ett automatlarm till Ängaskolan i Ystad. Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand. Larmtekniker till platsen för åtgärd.