Automatlarm – Ängaskolan Ystad

Larmet utlöst p.g.a. matlagning, ingen brand. Styrkan från Ystad kontrollerar och återställer larmet.