Automatlarm

Larmet utlöst p.g.a. rök från glömt kokkärl på en spisplatta. Styrkan från Ystad lämpar ut kärlet och vädrar lokalen. Information till anläggningsskötare av larmet och nyttjanderättshavare av utrymmet.

Lämna ett svar