Automatlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till kriminalvårdsanstalten i Ystad på ett automatlarm. Larmet utlöst av servicepersonal för larmanläggningen, ingen brand. Anläggningsskötare på plats och övertar ärendet.