Automatlarm

Station Ystad och yttre befäl åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av vattenånga från en diskmaskin. Återställer larmet ihop med anläggningsskötare.