Automatlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av rökmaskin. Kontroll och information till personalen.