Automatlarm

Larmet utlöst utan synbar anledning, ingen brand. Styrkan från Ystad kontrollerar och återställer larmet.