Automatlarm

Larmet utlöst p.g.a. av rök från elcentral. Troligtvis någon form av kortslutning. Styrkan från Ystad kontrollerar elcentralen med värmekamera och försäkrar sig om att faran är över. Därefter lämnas ärendet över till ansvarig för fastigheten.

Lämna ett svar