Automatlarm

Samma detektor som tidigare. Återigen utlöst utan synbar anledning. Styrkan från Ystad kontrollerar utrymmet och budar anläggningsskötare till platsen för att se över anläggningen.

Lämna ett svar