Automatlarm

Larmet utlöst p.g.a. rök från matlagning, ingen brand. Styrkan från Ystad kontrollerar sektionen och återställer därefter larmet. Information till anläggningsskötare.

Lämna ett svar