Automatiskt brandlarm Ystads lasarett

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats.