Automatiskt brandlarm Köpingebro skola

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Vid framkomst har skolan utrymts på ett föredömligt sätt. Kontroll, information till anläggningsskötare som kommer till platsen. Bortkoppling av detektor och kontakt med servicefirma som byter detektorn under eftermiddagen.