Automatiskt brandlarm. Ystad, Vintergatan. Ejdern.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.