Automatiskt brandlarm. Ystad, Väktaregatan. Ängaskolan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.