Automatiskt brandlarm. Ystad, Tennisstadion.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga från dusch.