Automatiskt brandlarm Ystad teater

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Anläggningsskötare kommer att koppla från berörd sektion. Kontroll, information samt återställning.