Automatiskt brandlarm Ystad teater

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av kondens i en detektor. Anläggningsskötare till platsen och återställning.