Automatiskt brandlarm. Ystad, Surbrunnsvägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.